Novosti

Postanite dio energetske tranzicije mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije.


12.01.2018

Postanite dio energetske tranzicije mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije. PRISMI Projekt pokreće online-anketu s naglaskom na uočenim potrebamaotočnih zajednica i lokalnih aktera.

 

Mediteranski otoci u velikoj mjeri ovise o uvozu fosilnih goriva (poput naftnih derivata i prirodnog plina) za pokrivanje svojih potreba za energijom i proizvodnjom električne energije. To predstavlja veliki teret zajednicama na otocima u pogledu energetske sigurnosti, visokih troškova za energiju i zagađenja okoliša.


Cilj ankete, koja se provodi u okviru PRISMI projekta(https://prismi.interreg-med.eu), je procjena razine znanja otočana i lokalnih zajednica u pogledu održivog razvoja te identifikacija teritorijalne dinamike koja utječe na energetsku tranziciju mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije (OIE), poput Sunčeve energije, energije vjetra i biomase.
PRISMI „Promicanje integracije OIE za pametne mediteranske otoke” je projekt sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj unutar programa Interreg Mediteran. Cilj projekta je rješavanje navedenih izazovapodržavajući lokalne i regionalne vlasti na mediteranskim otocima u planiranju prijelaza na neovisni, čišći, sigurniji i niskougljični energetski sustav kroz razvoj jedinstvenog transnacionalnog pristupa za procjenu i korištenjeOIE.U tu svrhu u okviru projekta PRISMIizrađen je anonimni upitnik namijenjen stanovnicima mediteranskih otokaza procjenupotencijalne razine integracije OIE na svom području i identifikacije glavnih prepreka za uvođenje čiste energije.Projekt u Hrvatskoj provode Splitsko-dalmatinska županija, Lokalna akcijska grupa LAG 5 i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u ovom istraživanju i podržite projekt popunjavanjem relevantnog upitnika. Popunjavanje upitnika zahtjeva nekoliko minuta Vašeg vremena.Upitnik je dostupan na četiri jezika (HR, IT, HR i EL) temuse može pristupiti putem sljedećeg linka:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRISMICommunityInvolvementSurveyCroatia

Vaši odgovori ostaju u tajnosti. Objavit će se samo skupni podaci.
Unaprijed zahvaljujemo na vremenu i suradnji iskazanoj kroz popunjavanje upitnika. Za greške, prijedloge, pitanja i ostale informacije pošaljite e-mail koordinatoru hrvatskog udjela projekta PRISMI:
Prof. dr. sc. Neven Duić
 

developed by Nove vibracije