Novosti

Brodovi Jadrolinije - Novi Sad


13.05.2017

Potaknuti fotografijom Hvarske luke iz 1965. godine g. Prospera Maričića iz Hvara na kojoj se vidi jedan od „bijelih brodova“ Jadrolnijie koji su u to vrijeme plovili na dužobalnoj i lokalnim linijama na Jadranu, pokušali smo naći odgovor na pitanje samoga g, Maričića, o kojem je brodu riječ. Pažljivo proučavajući fotografiju i uspoređujući je s raspoloživim fotografijama tadašnjih Jadrolinijinih „bijelih brodova“ došli smo do saznanja da se radi o jednom od putničkih motornih bodova obalne plovidbe, tzv. brodova gradova, građenih u Pulskom „Uljaniku“ 1955. godine. Ti brodovi duljine 57,7 m, širine 8,78 i visine 4,04 m mogli su ukrcati 500 putnika, a dva dizelska stroja MAN pokretali su ih brzinom od 15 čvorova. Nosili su imena gradova iz republika tadašnje Jugoslavije: Slovenije (Maribor), Srbije (Novi Sad), Hrvatske (Osijek) i Bosne i Hercegovine (Mostar). Na fotografiji je m/b „Novi Sad“, koji je, uz m/b „Maribor“, bio prepoznatljiv po stiliziranim tamnoplavim prugama i grbom grada na pramcu. M/b„Osijek“ i m/b „Mostar“ tih dodatnih pramčanih oznaka nisu imali. Inače, m/b „Novi Sad“ je bio u floti Jadrolinije od izgradnje (1955.) do 1972. kada je prodan jednoj talijanskoj brodarskoj tvrtki. Kasnijih godina pod imenom „Patrizia“ mijenjao je nekoliko vlasnika (sve talijanske tvrtke). Prema raspoloživim podacima i dalje je u plovidbi.

developed by Nove vibracije