Novosti

Udruge u kulturi sa područja Grada Staroga Grada dobile financijska sredstva iz proračuna


10.04.2017

U petak (7. 04) u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu sa predstavnicima udruga u kulturi sa područja Grada Staroga Grada, upriličeno je potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava a prema ranije raspisanom i provedenom javnom natječaju za financiranje projekata u kulturi na području Grada Staroga Grada iz sredstava proračuna za 2017. godinu. Sredstva po toj osnovi dobili su dva naša amaterska teatra: Amatersko kazalište „Petar Hektorović“ za projekt - predstavu „Do posljednje kapi krvi“ i Pikolo teatar za projekt - predstavu „Limunada“. Obje predstave premijerno su izvedene ove godine. Na priloženoj fotografiji zabilježeno je potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Amaterskom kazalištu „Petar Hektorović“, kojega su, u nazočnosti stručne suradnice za društvene djelatnosti i imovinskopravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada Mihaele Petrić, potpisali Gradonačelnik Grada Staroga Grada Vinko Mareović i predsjednik A. K. „Petar Hektorović“, Antonio Škarpa.

developed by Nove vibracije