Važni telefonski brojevi


 

Gradska Uprava Grada Starog Grada
City Hall:
Novo riva 3, 21460 Stari Grad

 1. Jedinstveni upravni odjel: -prijemni ured: Katarina Bogdanić, administrativna tajnica tel: 021/ 765-520, 765-022, tajnica@stari-grad.hr
 2. Jedinstveni upravni odjel: tajništvo: Mladen Plančić, tajnik, dipl. iur. 021/766-322,tajnik@stari-grad.hr
 3. Jedinstveni upravni odjel: komunalni redar: Leo Tadić komunalni-redar@stari-grad.hr mob. 091 1765 022
 4. Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Sanja Vuković, računovodstveni referent 021/ 766-320 knjigovodstvo@stari-grad.hr
 5. Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Vinko Petrić, administrativni referent 021/766-320 proracun@stari-grad.hr
 6. Jedinstveni upravni odjel: Sanja Vuković, v.d. pročelnice, 021/766-320 financije@stari-grad.hr
 7. Jedinstveni upravni odjel: Ivo Šimunović, referent za gopodarstvo zaštitu i energetsku učinkovitost administrator@stari-grad.hr  mob. 091 1766321, tel. 021/717-819
 8. Jedinstveni upravni odjel: Mihaela Petrić, dipl. iur. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti pravnik@stari-grad.hr, tel. 021/766-322.
   
 9. Fax Grada Starog Grada: 021/717-818

Gradska kjižnica: Novo riva 2, 021/765-910

Osnovna škola Petra Hektorovića Stari Grad; Obala Zrinskih i Frankopana bb (765-069,717-813 Ivan Jurkić os-stari-grad-001@skole.htnet.hr)

Općinski sud u Starom Gradu:

tel: (+385 21) 778-284
fax: (+385 21) 778-282

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Stari Grad: Tel: (021) 765 756, 717 806, 717 808 
Fax: (021) 717 806

Katastarska izmjera: 021/765-342


Komunalno Stari Grad d.o.o.: Trg Ploča b.b. 021/765-299, 765-527(direktor), 765-528

Javnobilježnički ured Jadranke Plenković Stari Grad: Kod sv. Roka b.b. 021/765-547, fax: 717-764


Turistička zajednica grada Starog Grada /Stari Grad Tourist Board: tel:021/765-763, 021/766-231, fax: 021/718-333, tzg-stari-grad@st.t-com.hr

 

Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad, tel:021/765-118, fax. 717 088, email: djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr

 

 


Turističke agencije:

 

 

Hvar Unlimited, vlasnik: Sanja Dužević info@hvar-unlimited.com

www.hvar-unlimited.com


HVAR TOURISTIK d.o.o., e-mail info@hvar-touristik.com,  web stranica www.hvar-touristik.com & kontakt mobitel 00385 91 1717 580.
 

 

Hoteli Helios d.d. Stari Grad: 021/765-555 (centrala)

Hitna služba / u Jelsi  021/765-122

Ambulanta/Doctor¨s Surgery:

Dr. Medić 021/765-373
Dr. Planjar 021/766-200

Zubar/Dentist:

Vesna Tadić, Kralja Zvonimira 40, 021/765-090
Marina Vajagić, Ob. hrv. branitelja, 021/640-072

Apoteka / Pharmacy:

Ljekarna Toverić, Ob. hrv. branitelja, 021/ 765-061
Biljna ljekarna Mirta, ul. Marina Šabića b.b. 021/765-912

Policija / Police station:  021/741-100, 192 (Hvar)
Vatrogasi / Fire station: 021/765-126, 193

DUZS (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)  - 112


Lučka kapetanija / Harbourmaster's Office: Novo riva, 021/765-060
Pošta / Post Office: Trg Tvrdalj, 021/406-805

 


HEP - Elektrodalmacija, Pogon Stari Grad:

Ured Pogona Hvar: tel. 021/762-350, fax. 021/762-360

Služba prodaje i reklamacije: 021/762-356, 762-357 i 762-358

Dežurni Pogon Hvar (prijava kvara): tel. 021/765-015

EES i priključci: tel. 021/762-354


Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa: 021/778-260 (centrala)


Internet club CIMA: Novo riva, 021/717-242

Jadrolinija Rijeka Ispostava Stari Grad: 021/765-048

Autobusna stanica / Bus station: Put križa b.b.
Čazmatrans d.o.o.: 021/765-904, 765-911 (direktor)

Veterinarska ambulanta Pharos / Veterinary Clinic Pharos: Put Rudine 021/765-388, 718-897

Faros Maraton

Hrvatski savez daljinskog plivanja
Croatian Long Swimming Association: Ul. Petra Scutteri, 021/765-167

 

Župni ured sv. Stjepana, tel. o21/765-202

Župa sv. Stjepana I. pape i mučenika Stari Grad: 021/766 099

 

Crkva sv.  Petra mučenika (Dominikanski samostan): 021/765-442

 

Župna crkva sv. Duha u Vrbanju: 021/768 - 022

 


 

 

developed by Nove vibracije