Dobrodošli

27. 02. 2017.

Od 27. 02. do 29. 03. - Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene "Široki rat" "Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar"

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije provest će javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene "Široki rat" "Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar". Javna rasprava o ...

27. 02. 2017.

Predstavljen zbornik "Crkva Sv. Nikole u Starom Gradu – povijest, vjera, kultura"

Zbornik je nastao kao plod interdisciplinarnoga studijskoga skupa koji je u Starome Gradu održan 2015. godine na završetku prve faze građevinske sanacije crkve Sv. Nikole koja je započela 2010. godine. Skup je upriličen u godini proslave 125. obljetnice dolaska tijela mučenice sv. Reparate iz Rima u taj ...

27. 02. 2017.

Započeli radovi na izgradnji objekata komunalne infrastrukture u zoni Maslinica

24. 02.2017. godine započeli su radovi na izgradnji objekata komunalne infrastrukture u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja Maslinice - dijela naselja Stari Grad. Investitor je tvrtka Perago, d.o.o. iz Splita, izvođač radova je Poduzeće za ceste Split, d.d., a nadzor je povjeren tvrtci Geoprojekt ...

25. 02. 2017.

27.02. - Sokić party

developed by Nove vibracije