Dobrodošli

27. 05. 2017.

27. 05. - Stari Grad, trg Sv. Stjepana - Večer od kantonjo

Četvrti susret klapa otoka Hvara pod nazivom "Večer od kantonjo" u organizaciji domaćina "Faroskih kantadura", održat će se u subotu 27. 05. 2017. godine na trgu Svetog Stjepana u Starome Gradu s početkom u 21,00 sat. Sudjeluju: Klapa "Bodulke" iz Hvara, "Faroski ...

27. 05. 2017.

26. 05. - Održana javna izlaganja o Prijedlogu UPU-a zone poslovne namjene na području Priko i o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPU-a Grada Staroga Grada

U sklopu javnoga uvida/javne rasprave, 26. 05. 2017. godine, s početkom u 11,00 i 12,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice u Starome Gradu održana su dva javna izlaganja: Javno ozlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na području Priko i Javno izlaganje o Prijedlogiu III. ...

25. 05. 2017.

Besplatni medicinski pregledi na otoku Hvaru

Nastavak znanstvenog istraživanje na temu "Genetika metaboličkog sindroma u otočnoj populaciji" započetog prije 10 godina pod vodstvom akademika Pavla Rudana Zahvaljujući prošlom pregledu otkriveno je niz čimbenika rizika za kompleksne bolesti. Novi pregledi nastavili su se na prošli ...

developed by Nove vibracije