Novosti

Od 15. 05. do 13. 06. - javni uvid/javna rasprava o Prijedlogu UPU-a zone poslovne namjene na području Priko


15.05.2017

Temeljem Zaključka Gradonačalnika Grada Staroga Grada o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenjazone poslovne namjene na području Priko,od 2.05. 2017. Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada objavljuje javni uvid/javnu raspravu o Prijedlogu istoimenog Plana. Javni uvid /javna rasprava trajat će 30 dana: od 15. 05. do 13. 06. 2017, a javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u petak 26. 05. 2017. u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu u11,00 sati. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na području Priko i objavu Javnog uvida/javne rasprave istoimenog Plana možete naći na linku "Prostorno planiranje", podlinku "Ostali prostorni planovi", a na istom linku za vrijeme trajanja javnoga uvida/javne rasprave bit će objavljeni i Eleborat Prijedloga Plana (tekstualni dio-odredbe za provođenje, grafički dio-grafički listovi, obrazloženje i sažetak za javnost). Obavijest o javnom uvidu/javnoj raspravi bit će objavljena u dnevnom tisku (Slobodna Dalmacija), u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 7/17, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na mrežnim starnicama Splitsko-dalmatinske županije i na oglasnim pločama Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije