Važni telefonski brojevi


Gradska Uprava Grada Starog Grada
Town Hall: Novo riva 3, 21460 Stari Grad

  1. Prijemni ured: Katarina Bogdanić administrativna tajnica tel: 021/ 765-520, 765-022, tajnica@stari-grad.hr
  2. Tajništvo: Mladen Plančić - tajnik, dipl. iur. 021/766-322,tajnik@stari-grad.hr
  3. Komunalni redar: Leo Tadić komunalni-redar@stari-grad.hr mob. 091 1765 022
  4.  Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Sanja Vuković, računovodstveni referent 021/ 766-320 knjigovodstvo@stari-grad.hr
  5. Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Vinko Petrić, administrativni referent 021/766-320 proracun@stari-grad.hr
  6. Jedinstveni upravni odjel: Branka Pavić,dipl. iur.  pročelnica, 021/766-320 financije@stari-grad.hr i Ivo Šimunović, referent za gopodarstvo zaštitu i energetsku učinkovitost administrator@stari-grad.hr  mob. 091 1766321, tel. 021/717-819
  7. Fax Grada Starog Grada: 021/717-818

Gradska kjižnica: Novo riva 2, 021/765-910

Osnovna škola Petra Hektorovića Stari Grad; Obala Zrinskih i Frankopana bb (765-069,717-813 Ivan Jurkić os-stari-grad-001@skole.htnet.hr)


Komunalno Stari Grad d.o.o.: Trg Ploča b.b. 021/765-299, 765-527(direktor), 765-528

Javno bilježnički ured Jadranke Plenković Stari Grad: Kod sv. Roka b.b. 021/765-547, fax: 717-764

Turistička zajednica grada Starog Grada /Stari Grad Tourist Board: tel:021/765-763, 021/766-231, fax: 021/718-333, tzg-stari-grad@st.t-com.hr

 

Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad, tel:021/765-118, fax. 717 088, email: djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr


Turističke agencije:

 

 

Hvar Unlimited, vlasnik: Sanja Dužević info@hvar-unlimited.com

www.hvar-unlimited.com


HVAR TOURISTIK d.o.o., e-mail info@hvar-touristik.com,  web stranica www.hvar-touristik.com & kontakt mobitel 00385 91 1717 580.
 

 

Hoteli Helios d.d. Stari Grad: 021/765-555 (centrala)

Hitna služba / u Jelsi  021/765-122

Ambulanta/Doctor¨s Surgery:

Dr. Medić 021/765-373
Dr. Planjar 021/766-200

Zubar/Dentist:

Vesna Tadić, Kralja Zvonimira 40, 021/765-090
Mira Koloseti, Ob. hrv. branitelja, 021/766-220

Apoteka / Pharmacy:

Ljekarna Toverić, Ob. hrv. branitelja, 021/ 765-061
Biljna ljekarna Mirta, ul. Marina Šabića b.b. 021/765-912

Policija / Police station:  021/741-100, 92 (Hvar)
Vatrogasi / Fire station: 021/765-126, 93
Lučka kapetanija / Harbourmaster's Office: Novo riva, 021/765-060
Pošta / Post Office: Trg Tvrdalj, 021/406-805

 


HEP - Elektrodalmacija, Pogon Stari Grad:

Ured Pogona Hvar: tel. 021/762-350, fax. 021/762-360

Služba prodaje i reklamacije: 021/762-356, 762-357 i 762-358

Dežurni Pogon Hvar (prijava kvara): tel. 021/765-015

EES i priključci: tel. 021/762-354


Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa: 021/778-260 (centrala)
Splitska Banka / Bank: Riva, 021/765-551, fax. 765-044

Internet club CIMA: Novo riva, 021/717-242

Jadrolinija Rijeka Ispostava Stari Grad: 021/765-048

Autobusna stanica / Bus station: Put križa b.b.
Čazmatrans d.o.o.: 021/765-904, 765-911 (direktor)

Veterinarska ambulanta Pharos / Veterinary Clinic Pharos: Put Rudine 021/765-388, 718-897

Faros Maraton

Hrvatski savez daljinskog plivanja
Croatian Long Swimming Association: Ul. Petra Scutteri, 021/765-167

 

developed by Nove vibracije